đá cầu thang bị mài bay mất lớp bóng jo lam sao đánh cho bóng lại đc vay m.n ai bik cách nào giúp e với


[ad_2]