Có bạn nào nhận ra đinh trung quốc hay hàn quốc k.
[ad_2]