Cho E hỏi . Giả sử doanh nghiệp trong năm có VAT đầu ra =70 triệu. VAT đầu vào =10 triệu. Như vậy, VAT phải nộp là 60 triệu. Tuy nhiên, bằng các kiến thức kế toán, mô tả tác nghiệp, hãy tìm cách làm giảm thuế phải nộp ở mức 30 – 35 triệu.(DN sản xuất kinh doanh theo loại hình giả định). Mọi người giai thích giùm e voi
[ad_2]