chào anh chị, hiện tại mình mới nhận một công trình nhỏ, chủ yếu là sữa chữa, không có danh mục rõ ràng,nên nhập vào dự toán hơi rối không rõ mã hiệu là gì, anh chị giúp mình phát:
anh chị cho mình hỏi Mã hiệu từng công tác như lắp đặt ống thoát nước:
cột vuông đục các cạnh ra và vát tròn lại.
bo chân tường bằng vữa. thanks anh/chị ạ !! 😀
[ad_2]