anh nào có bài tập và đáp án môn sức bền vật liệu và btct cho e xin với.chuẩn bị thi liên thông nên ôn lại cho nhớ.cảm ơn nhiêu ạ
[ad_2]