a chị nào làm kế toán về lương có thể cho e xin ít số liệu và những giấy tờ gì để thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp dc k ạ …… đây là mail của e: [email protected]
e cám ơn các a c nhìu
[ad_2]