0981.789.339==2tr5___0981.789.119==1tr6 016.883388.00==700k___096.889.1313==800k 0989.888.119==4tr5___0886.32.32.38==900k 098.368.03.03==800k___09.69.29.59.19==1000 098.1990.383==500K___0868.789.773==700k 0977.366.797==600___097.9988.363==900 0969939633==800k___0963.20.23.27==600k
0868.692.962==700k___0975.111.663==950 0983.962.962==15tr___09.8182.9799==2tr3 096.11.66639==2tr3___0969.222.885==2tr3 0983.223.773==1,6tr___0968.366.559==1,6tr 0981.7979.92==1tr6___0981.345.299==1100 0965.099998==4tr5___0977.339.893==650 0963.7979.96==1tr6___0979,62.92.62==1000 0977.933.899==3tr___0986.693.639==2tr3 0981.01.11.21==3,3tr___0976.223.889==2,8tr
0969.85.3868==2,5tr
0989951118==1tr2
09.8181.3389==1,6tr
096.11.66639==1,8tr
0981.789.339==2tr5
0981.789.119==1tr6
098.111.0003==2tr3
0886.32.32.38==900k
0868.789.773==700k
01635555996==600k
097.992.6633==800k
096.889.1313==800k
098.368.03.03==800k
0963.20.23.27==600k
0911.456.233==600k
0969939633==800k
098.1990.383==500K
0868.692.962==700k
0981.429.113==350k
0868.139.468==600k
0989.467674==600k
09.6789.0053==500k
giao sim toàn quốc khách hàng được quyền bóc sim ra kiểm tra đúng chính chủ mới thanh toán
bài đăng tự đông khách hàng xin vui call hoặc sms trực tiếp
—-0868.223.223——
0984.06.9393=1050
0967.09.9393=1050
0986.72.9393=1050
0967.25.9393=1050
0962.30.9393=1050
0983.47.9393=1050
098.278.9393=1tr4
0989.04.9393=1tr4
098.664.9393=1tr3
096.775.9393=1tr4
0967.46.9393=1050
0967.48.9393=1050
0964.52.9393=1050
0983.76.9393=1050
0964.85.9393=1050

0963.82.1771 == 550
0982.93.5775 == 550
0982.94.5775 == 550
0982.91.7227 == 550
0982.91.7337 == 550
0982.81.7557 == 550
0963.6886.97 == 800
0965.8668.94 == 800
0962.8866.94 == 800

08687.18333 == 2tr6
0965.8866.93 == 900
08683.19995 == 1tr1
0965.099998 == 4tr5
0961 86.80.89 == 700
0868.69.6663 ==900
01699996608 == 600
0981.7979.92 == 1tr6
0963.7979.96 == 1tr6
0988885.130 == 800
0981 97.95.96 == 600
0967.000.933 == 800
0967.000.343 == 600
0985.000.676 == 800
0987.93 53 63 == 550
0971.215.521 == 700
0965 94.84.94 == 900
0961.9494.91 == 700
0944 93.92.93 == 1tr6

096.9999.788==8tr
0911.666.988==5tr
0911.333.898==4tr
0978.59.8868==6tr
0989.515.595==3tr3
096.1919.388==2tr3
0981.11.33.89==2,7tr
096.333.1886==3tr
0977.933.899==3tr
0986.693.639==2tr3
0986.858.199==2tr3
09.8182.9799==2tr3
096.11.66639==2tr3
0981.768.788==2tr3
0981.929.234==2tr1
0868.698.345==1,6tr
0961.538.456==1,6tr
0969.85.3868==3tr
0961.833.368==4tr
0976.223.889==2,8tr
0961.688.939==2tr1
0961.688.969==2tr1
0965.696.616==1,9tr
0981.88.1819==2tr3
0976.3579.88==2tr3
0971.999.268==6tr
0962.8555.68==6tr
0971.9889.68==6tr
086886.5599==5tr
0981.166.288==5tr
096.1986.568==2tr5
0888.339.868==5tr
0961.911.868==3tr
0973.82.5868==3tr
0989.389.636==2tr1
0963.686.589==2tr3
0968313336==2,6tr
0981.555.225==3tr
0981.222.332==2tr5
0981.222.179==3tr ( Mãi mãi mãi thần tài)
0981.355.779==3tr
0985.063.779==2tr
097.111.9779==8,5tr
0989.199779==5tr
Năm sinh
096.777.1972==3tr
0972,95.1975==2tr5
0969.63.1981==3tr
0969.84.1981==2,6tr
0969.61.1985==3tr3
0969.54.1986==3tr
0969.54.1987==3tr
0973.22.2006==2tr1
DỄ NHỚ
096.3335.399==2tr
0985.30.60.80==2tr
098.3338.676==1,6tr
0966.998.229==1,6tr
0968.595.569==1,6tr
0963.222.089==1,6tr
0963.222.098==1,6tr
0989.545.995==1,6tr
0982.033.993==1,6tr
0982.338.398==2tr1
0962.922.955==2tr
0969.989.078==1,9tr
096.229.4078==1,9tr ( Bốn mùa không thất bát)
0965.689.683==1,9tr
0966.166.383==1,9tr
0968133393==2tr
0982898881==2tr3
0983060966==1,6tr
0971.88.8283==2tr3
0969.222.885==2tr3
0979783889==1,9tr
0968.979.289==1tr2
0962.622.383==1tr2
0988.655.583==1tr2
0962.299.818==1,6tr
0961136818==1tr1
0979.388.556==1tr1
0911.922.968==1,6tr
0911.989.338==1,6tr
0911.912.988==1,6tr
0981881183==2tr
0966.633.858==1tr2
0973.855.969==1,6tr
0981.138.336==1tr1
0981.833.283==1tr1
0979.363.118==1tr2
098.7778.119==1tr2
0979.699.818==1,6tr
096.886.1113==2tr5
0961.933.689==2tr
0981.866.229==1tr2
0989.55.8880==2tr
0989.858.991==1,6tr
0961.35.8880==1tr2
0981.66.8880==2tr
0986.22.8884==1,6tr
0978.15.9992==1tr2
0965.18.9995==1,6tr
0963.883.385==1tr1
0868.22.3689==1,9tr
0971.772.882==2,8tr
0966.686.119==2tr3
0962.606.889==2tr3
0961.389.199==1,6tr
0962.998.289==2tr
098.1219.886==2tr1
0981.669.286==1,6tr
0983.223.773==1,6tr
0969.006.556==1,6tr
0983.224.334==1,8tr
0981.08.08.58==2tr
097.199.8338==2,6tr
0981366656==2tr
0963.99.1618==1,6tr ( lộc sinh lộc phát)
TAM HOA
0968.316.777==4tr5
0967.380.666==4tr ( trả sau 600k/tháng)
0981.824.666==4tr( trả sau 600k/tháng)
096.7175.666==8tr
0981.988.777==7,8tr
0977.939.444==2,6tr
0975.815.000==1tr2
0961.328.000==1tr2
SIM DỄ NHỚ
0966637866==1,6tr
0977.479.866==1tr2
0968.279.866==2tr
0961.21.05.86==1,6tr
0981.469.866==1tr2
0981280866==1tr2
0987.864.866==1tr2
0978.712.866==1tr2
0868.293.866==1tr2
0868.060.299==1tr2
098.111.0003==2tr3
0981.22.10.91==1,6tr
0971.09.05.79==1,6tr
0981.058.669==700
0973.96.7778==1,6tr
0961.00.8882==1tr2
0969.986.366==1,6tr
0888.119.368==1,8tr
0888.332.986==1,5tr
08689.13688==2tr5
0968.366.559==1,6tr
0962799993==2tr5
09627.00006==1,6tr
0969582838==1,6tr
0868.989.678==3tr5
0868.696.678==3tr5
0868.818.678==3tr
0868.828.678==3tr
08888828.94==2tr5
08888828.97==2tr5
0962.733.933==2tr
0967.309.268==1tr1
0963.503.779==1tr1
0987.955.379==1,6tr
0987.703.279==1tr1
096.221.7679==1tr1
0986.229.879==1,6tr
0988.906.279==1tr1
0963.826.279==1tr1
0966.829.679==1tr1
0961.181.139==100
0981.366.858==1tr1
0981.366.929==1tr1
0981.566.929==1tr1
0981.366.088==1tr1
0981.988.113==2tr
0981.590.509==1tr2
0961.01.01.07==1tr6
0987.63.75.75==2tr
0988.258.339==1tr2
0963588595==1tr1
0969883119==1000
0988883287==2tr
0985808338==2tr1
0961.765.688==1,6tr
0986.373.168== 1,6tr
0981.066.586==1,6tr
096195.3368==1,6tr
0981.822.589==1tr1
0985818008==1tr2
0962.761.167==1000
0986.888.013==1tr1
0972.392.889==1tr1
0969.336.858==1tr2
0981.689.266==1tr1
0981.010.313==1tr1
0981.001.551==1tr1
0981.633.898==1tr2
0983.559.885==1tr1
09.8989.3885==2tr
09888.59335==1tr1
0986.833.269==1tr1
0969.366.858==1tr2
0989951118==1tr1
09.8181.3389==1,6tr
0888.566.366==2tr5
0868.989.289==2,6tr
0967.295.389==900k
0978.959.336==900
09.8668.5229==1tr1
0981.033.898==1,6tr
0981.553.898==1tr2
096195.3336==1tr2
0961.953.359==1tr2
096195.3369==1tr1
0961.225.696==1000
0981.66.1619==1tr1
0981658884==900
0981658887==900
0961886959==900
0972.63.3773==800
0968.919.896==900

0985.91.0202 – 900
0985.98.0202 – 900
0985.92.0303 – 900
0985.96.0303 – 900
0985.94.0606 – 900
0985.90.1414 – 900 quảng ninh
0985.93.1414 – 900 quảng ninh
0985.97.1414 – 900 quảng ninh
0985.91.2020 – 900 thái nguyên
0985.93.2020 – 900 thái nguên
0985.90.2121 – 900 yên bái
0985.93.2121 – 900 yên bái
0985.94.2121 – 900 yên bái
0985.96.2121 – 900 yên bái
0985.92.2424 – 900 lào cai
0985.96.2424 – 900 lào cai
0985.93.2525 – 900 lai châu
0985.93.3030 – 900 hà nội
0985.94.3030 – 900 hà nội
0985.91.3131 – 900 hà nội
0985.96.3131 – 900 hà nội
0985.97.3131 – 900 hà nội
0986.09.3131 – 900 hà nội
0985.94.3232 – 900
0985.96.3232 – 900
0985.94.3434 – 900
0985.96.4040 – 900
0985.90.4242 – 900
0985.94.4242 – 900
0986.09.4242 – 900
0985.90.4343 – 900 đà nẵng
0985.93.4545 – 900
0985.97.4545 – 900
0985.90.4646 – 900
0985.92.5050 – 900 hcm
0985.97.5050 – 900 hcm
0985.92.5151 – 900 hcm
0986.07.5151 – 900 hcm
0985.90.5353 – 900 hcm
0985.91.5353 – 900 hcm
0986.07.5353 – 900 hcm
0985.93.5454 – 900 hcm
0985.94.6060 – 900 đồng nai
0986.05.6464 – 900 vĩnh long
0985.91.7070 – 900 tây ninh
0985.93.7070 – 900 tây ninh
0985.94.7070 – 900 tây ninh
0985.96.7171 – 900 bến tre
0986.03.9494 – 900

097.8888.501==1600
097.8888.394==1600
097.8888.103==1600
097.8888.974==1600
097.8888.376==1600
097.8888.762==1600
09.88886.731==700
09.66669.208==800
09.6666.5703==500
0971.7777.43==1300
0981.3333.54==1100
0981.3333.42==1100

0.969696.504==600
0.969696.051==600
0.969696.851==600
0.969696.853==600
0.969696.710==600
0.969696.014==600
0.969696.024==600
0.969696.034==600
0.969696.054==600
0.969696.411==700
0.969696.043==600
0.969696.745==600
0.969696.754==600
0.969696.423==600
0.969696.705==600
0.969696.483==600
0.969696.703==600
0.969696.420==600
0.969696.502==600
0.969696.735==600

09828.44.111==1600
097.489.5444==900
0986.517.444==950
0961.858.444==1000
0968.605.444==850
096.889.2444==850
0984.162.444==800
0979.061.161==1100
0965.842.843==1100
0868.779.389==1100
0966.787.389==800
0969.659.388==900
096.1979.199==1100
097.2228.399==1100
0981.345.299==1100
096.1661.799==950
096.2434.899==750
0966.445.199==650
0962.554.199==550
0982.707.566==650
0965.004.366==650
0969.774.088==500
0961.454.066==350
097.182.6689==800
0868.005.899==700
0868.005.898==600
0.9899899.03==900
0.9696699.03==600
09.8286.8284==800
09.8781.8780==700
09.8681.8380==700
09.8784.8682==700
09.7779.7074==600
09.7575.7471==600
09.7974.7871==550
09.7174.7971==550
09.7174.7973==550
09.7174.7975==550
09.7174.7976==550
09.6783.0246==700
0982,24.44.64==900
0989.9779.18==600
0965.93.4404==650
09.69.29.59.19==1000
08 68 28 58 18==700

0983.962.962==15tr
0909.130.888==13tr
0979.62.1368==10tr
0963.914.666==5tr
098.6633.882==1400
098.1166.828==800
096.8899.377==700
0965.338.262==650
0977.366.797==600
0971.388.696==700
09.688.23466==700
0961.345.811==600
0965.012.559==650

0962,23.83.63==650
0977.339.893==650
09.663355.71==500
09.757.22959==450
097.449933.1==500
0984.199.282==500
09.8788778.3==600
0983.9977.18==400
0986.680.890==700
0962.166.228==550
0972.90.2626==1500
0989955398==700
0988659895==700
0989629963==700
0982883896==800
0986396362==700
0975.799.262==600
098.113.2228==850
0989.83.6263==1000
0989.880.822==650
0979,62.92.62==1000
0981,62.93.62==500
0981,28.83.28==550
0986,12.92.62==500
0966,22.08.22==600
0971,80.83.80==550

0978.999.145==600
0981.999.443==800
0975.111.663==950
0972.000.922==700

0933 156789=160triệu
09186 55555=250triệu
0912 815555=69triệu
0918 223366=28 triệu
0913.95.3456=11 triệu
0989 616789=69 triệu
0986 838689=28tr5
0988.50.3333=48 triệu
0988.65.2222=45 triệu
0989 282222=63 triệu
0989 151111=28 triệu
0915 833888=26 triệu
0918.121.999=20 triệu
0916 322999=22 triệu
0913.965.999=20 triệu
0912.62.3999=21 triệu
0909.382.999=17 triệu
0909.283.999=18tr5
0936 911999=21 triệu
0989.325.999=21,6 triệu
0988.56.1999=26 triệu
0986 922999=36 triệu
0982 955999=31 triệu
0982 59 79 99=26 triệu
0982.615.999=18 triệu
0969 633999=30 triệu
0989.915.888=21 triệu
0988.502.888=19,8 triệu
0985 933888=29 triệu
0983 622888=29 triệu
0915 833888=26tr5
0909.361.777=5tr5
0989 611666=20 triệu
09888.17.666=15 triệu
0909.515.666=15 triệu
0903 266111=3,2 triệu
0981.01.11.21=3,3 triệu
0989.31.6886=11,5 triệu
0988 111133=15 triệu
0986.11.88.11=11,5 triệu
0988.62.1979=5 triệu
01665 886688=10 triệu
0982 232 232=19 triệu
0988.121.121=21 triệu
0989.086.086=26 triệu
0985.012.012=19 triệu
0988.597.597=11 triệu
0989.521.521=9,5 triệu
0986.903.903=8,8 triệu
09.8592.8592=4,3 triệu

Đăng ký chính chủ, Giao hàng toàn quốc đến tận tay người dùng. Kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán.
—- call,sms,Zalo —-0868.223.223—-
CÁCH THỨC GIAO DỊCH
DC: 85 Kiều Mai-HÀ NỘI
1 Nếu quý khách ở Hà Nội thì tới cửa hàng nhận sim hoặc mình sẽ giao sim tận nơi trong nội thành Hà Nội, phí ship: 30K
2 Quý khách ở xa thì SMS qua sđt: 0868.223.223 họ tên và địa chỉ mình gửi chuyển phát nhanh về tận nhà, nhận được sim thanh toán tiền luôn cho bưu điện, phí ship: 30K Lưu ý quý khách được kiểm tra sim thoải mái'[fb_vid id=”2104946406197110″]Luộc thử gà không đầu không chân siêu rẻ giá 65.000/kg
Độc giả nào đã ăn rồi có thể cho ý kiến và cảm nhận thực tế cho bạn đọc khác biết về loại gà này
Theo Ngọc Thi – Nông Thuyết (Gia Đình & Xã hội)
[ad_2]